/FAQ

Frequently asked questions

איך תועיל הדרכה קבוצתית כשלכל משפחה יש דרך ומטרות שונות?


הרעיון בסדנה הוא שכולנו נדע מה התנאים המיטביים שתינוקות זקוקים להם לטובת השינה, וכל משפחה מחליטה על הצעדים שהיא בוחרת לעשות בכל שלב, בהתאם למצבה הספציפי, בקצב המתאים לה, וכמובן באופן שמותאם וקשוב לתגובת התינוק/ת. התוכן מועבר במסודר ובאופן הדרגתי לאורך 4 שבועות הסדנה, אבל התהליך שכל משפחה תעבור בדרך אל היעד עשוי להיות ארוך יותר. מאוד חשוב להוביל לשינוי הרגלים ברוגע, ולא מתוך לחץ או דחיפות. לכן הקבוצה לא נסגרת אחרי 4 שבועות והתוכן נותר זמין. ניתן יהיה לחזור לראות, לשמוע, ולקרוא את התכנים מתי וכמה שרוצים.
נניח שאנחנו פועלים לפי ההנחיות בסדנה, ולא חווים שיפור?


הסדנה מציעה פתרון טוב דיו למגוון רחב מאוד של מצבים, והיא מבוססת על ידע מחקרי עדכני, ועל נסיון מקצועי בליווי של מאות משפחות. בסדנה תיחשפו במסודר לכל המידע שחשוב להכיר, למאפיינים ולדרך ההתנהלות שתורמים לשינה מיטיבה, ומגדילים משמעותית את הסיכוי למיצוי פוטנציאל השינה של התינוק/ת. מטבע הדברים, הצלחת התהליך המשפחתי תלויה גם בהיבטים נוספים כמו אופן היישום, והיכולת "לקרוא" את תגובות התינוק.ת. אנחנו מאמינים שכאשר יהיו לכם הכלים הנכונים, תוכלו לעשות את זה. במקרה בו תרגישו צורך בליווי אישי, סביר שההשתתפות בסדנה תייעל ותקצר אותו משמעותית.
בנוגע להפרדת הנקה משינה, מה היחס להנקות במהלך הלילה?


בסדנה נתייחס לכך שאנחנו לא מפרידים הנקה משינה, אלא מרווחים בין הנקה לתהליך ההירדמות. כאשר תינוקות לא מרגישים תלויים בהנקה לשם הירדמות, קל להם יותר לחזור לישון בעצמם גם כאשר הם מתעוררים בלילה ממגוון סיבות שאינן רעב (יקיצות בלילה הן תופעה טבעית שקשורה לאופי השינה של בני אדם באופן כללי). כאשר תינוקות נרדמים שלא בהנקה ובמינימום סיוע, גדל הסיכוי שיצליחו לישון פרקי זמן ממושכים יותר, ושיבקשו הנקה במהלך הלילה רק במקרה של רעב (או במצבי מחלה, כאב וכו'). בהדרגה נוכל לזהות מתי מדובר בצורך, ובמקרים האלו גם להציע להם לינוק. בכל מקרה, לא מונעים אכילה מתינוק רעב.
האם הסדנה יכולה לעזור לנו להיפטר מהשכבות במנשא? מהירדמות בהנקה?


סגנון ההירדמות במנשא ובמיוחד בהנקה, הוא מההרגלים המאתגרים יותר לשינוי, ויחד עם זאת אפשריים בהחלט עם ההכוונה הנכונה. כדי להגדיל את הסיכוי לשינה מיטבית ורציפה במיטה, נכוון לכך שהתינוקות שלנו יפנימו שהם מסוגלים להירדם במיטתם במינימום סיוע. אלו יעדי הסדנה, ומתוך שכך נתייחס גם להפחתת (ואף הפסקת) השימוש במנשא ו/או הנקה כאסטרטגיות סיוע בתהליך ההירדמות. במחזורי הסדנה הקודמים סייענו למשפחות רבות בהתמודדות עם אתגרים מסוג הזה, ונשמח לסייע גם לכם.

Follow us:

  • w-facebook
  • Instagram

© 2020 the mascot studio